สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

ข่าวสารจาก iGetWeb

อัพเดทข่าวสารใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่น อัพเดทธีมใหม่ ตัวอย่างออกแบบเว็บไซต์สวย ๆ พร้อมเสริฟสำหรับลูกค้า iGetWeb

เบอร์โทรศัพท์ Call Center 02-832-3222 ของทาง iGetWeb เกิดปัญหาขัดข้องจากชุมสาย

เบอร์โทรศัพท์  Call Center 02-832-3222 ของทาง iGetWeb เกิดปัญหาขัดข้องจากชุมสาย

เรียนท่านสมาชิก

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ Call Center 02-832-3222 ของทาง iGetWeb
เกิดปัญหาขัดข้องจากชุมสาย ทีมงานได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด

หากลูกค้าติดปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามโปรโมชั่น สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

ติดต่อฝ่าย Support
Hotline : 091-451-9999
Email : support@igetweb.com
Line@ : @185zfodx

ติดต่อฝ่ายขาย
Hotline : 092-241-9999
Line@ : @igetweb.com
FB chat : http://m.me/igetweb

ติดต่อฝ่าย Email hosting
Email : info@igetweb.com

ทางบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ