สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

วิธีชำระเงิน

ชำระค่าบริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป โดเมนเนม Email Hosting / ต่ออายุ เว็บไซต์สำเร็จรูป

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ iGetWeb ได้หลายช่องทางดังนี้

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

รับบัตร Visa , Master , JCB และ SCB ทุกธนาคาร (ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียม)

ชำระด้วยบัตรเครดิต คลิกที่นี่

ชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM

ชื่อบัญชี : บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด

ธนาคาร : กรุงเทพ
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 087-7-04464-4
สาขา : เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2
ธนาคาร : กสิกรไทย
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 730-2-77464-6
สาขา : เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ธนาคาร : กรุงไทย
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 690-0-17461-2
สาขา : เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 085-2-30267-4
สาขา : ประชานิเวศน์ 1

* กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ส่งแฟ็กซ์มาที่ 02-832-3221หรือแจ้งผ่านทางอีเมล info@igetweb.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ Url เว็บไซต์ และรหัสเว็บไซต์

แจ้งหลักฐานการชำระค่าบริการ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการแจ้งหลักฐาน พร้อมเอกสารการชำระค่าบริการ

 1. หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์
 2. (1) บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
  (2) นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง
  • เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2)
  • เขียนชื่อเว็บไซต์ รหัสเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
  • ในกรณีที่ต้องการจด Domain name เพิ่ม ให้เขียนชื่อเว็บ www.yourname.com พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name
  • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
  • ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิต
  • ส่ง Fax มาที่ 02-832-3221 หรือทางอีเมล info@iGetWeb.com
 3. รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 24 ชม.
* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกแบบเว็บ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ และ บริการ อื่นๆ ได้ที่ info@igetweb.com หรือโทร. 02-832-3222