สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999
    

รับสมัครน้อง ๆ เข้าร่วมทีม จำนวนมาก!!

ตำแหน่งงาน Web Developer 

คุณสมบัติ : 

  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป

  • ไม่จำกัดเพศ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

   

ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม : 

  • สามารถใช้ PHP , HTML และ MySQL ได้

  • สามารถใช้ JS CSS ได้

  • สามารถใช้ PHP Framework Laravel หรือ Framework ได้

  • หากสามารถใช้ Node.JS, Vue JS, React Native, Linux, Vagrant, Docker, Redis ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • หากมีผลงานมาให้ดู จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

    

รายละเอียดงานและความรับผิดชอบ : 

  • พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement

  • ทำงานร่วมกับ Tester, Team lead เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด

  • ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูลดูแลระบบ Web Application, Web service API ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

    

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

  • เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

    

สวัสดิการ : 

  • ประกันสังคม

  • ประกันกลุ่ม AIA

  • โบนัสประจำปี

  • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

  • เที่ยวประจำปี

  • กินเลี้ยงปีใหม่

     

วันเวลาทำการ : 

  • วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • เวลา 09:00 น. - 18:00 น. 

 

สนใจสมัครเข้าร่วมทีมกับเรา ติดต่อได้ที่

โทร. 02 832 3222 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)

หรือส่ง Resume มาที่ support@igetweb.com