สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

ข่าวสารจาก iGetWeb

อัพเดทข่าวสารใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่น อัพเดทธีมใหม่ ตัวอย่างออกแบบเว็บไซต์สวย ๆ พร้อมเสริฟสำหรับลูกค้า iGetWeb

แจ้งปรับปรุงระบบ Server เพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น

แจ้งปรับปรุงระบบ Server เพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น

เรียน สมาชิก iGetWeb.com

เรื่อง ขอแจ้งวัน-เวลา ปรับปรุงระบบ Server

ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 00:00 น. - 03:00 น. ทางบริษัทจะทำการปรับปรุง Server เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เว็บไซต์จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เมื่อทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์จะสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ

ขอแสดงความนับถือ
www.iGetWeb.com