สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

FAQ

รวมคำถามที่พบบ่อย สำหรับการทำเว็บไซต์ ช่วยไขข้อข้องใจต่าง ๆ ให้การทำเว็บไซต์ของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิม

อยากให้เว็บติด Search Google ควรปรับแต่งเว็บไซต์อย่างไร

อยากให้เว็บติด Search Google ควรปรับแต่งเว็บไซต์อย่างไร

1. เลือก 1 คีย์เวิร์ดที่ลูกต้องการสำหรับหน้าเว็บไซต์หน้านั้นของลูกค้า  คีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คือคำเสิร์ช ที่ผู้ชมเว็บไซต์ของลูกค้าจะทำการเสริช์บน Google

2. ในส่วนของคำอธิบายสินค้า พยายามเขียนเนื้อหาที่เป็น Text ในการอธิบายสินค้าของเว็บไซต์ โดยให้มีคีย์เวิร์ด ตัวนั้นประมาณ 15-20% ของเนื้อหาทั้งหมด การเขียนเป็น Text จะทำให้ติด Google ได้ง่ายกว่า การใช้เป็นรูปภาพ

3. จัดเรียงคำอธิบายให้คีย์เวิร์ดอยู่ในบรรทัดแรกๆของเนื้อหา เพื่อบอกให้ Google รู้ว่าหน้าเพจนี้เกี่ยวกับอะไร

4. ทำการเน้นคีย์เวิร์ดเพื่อแสดงถึงความสำคัญของคำ เช่นการใช้ตัวหนา (bold) เพื่อเน้นความสำคัญ

5. สำหรับภาพสินค้า ให้ตั้งชื่อภาพด้วยคีย์เวิร์ด เพื่อทำให้เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์เป็นไปในทางเดียวกัน และยังเพิ่มโอกาสให้รูปสินค้าของคุณติดอันดับในหน้า Google Search ในส่วนของ Image อีกด้วย (คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญกับชื่อภาพ อาจจะตั้งชื่อภาพเป็น image01, image02 คุณลองเปลี่ยนชื่อภาพให้เป็นคีย์เวิร์ด ลูกค้าอาจจะเห็นภาพจากเว็บไซต์ของคุณอยู่บนหน้าแรกของ Google ก็ได้)

6. สร้าง Link จากภายนอกให้ชี้มาที่หน้าเพจที่ต้องการ โดยลิงค์นั้นๆให้ระบุลงไป เพื่อบอก Google ว่าหน้าเพจนี้เกี่ยวกับอะไร

7. พยายามต่อ domain name ให้มีอายุยาวๆ เช่น 5 ปี ขึ้นไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์  ซึ่ง อายุโดเมนเนมก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดอันดับใน Google

8. เขียนบทความต่าง ๆที่หน้าสนใจ เกี่ยวกับสินค้า  คุณต้องมีบทความใหม่ๆเสมอ  พยายามอัพเดทอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง Google ชอบเว็บไซต์ที่การมีอัพเดทอยู่สม่ำเสมอ และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ ก็จะทำให้หน้าเว็บไซต์ต่างๆของคุณติด Google ในคีย์เวิร์ดที่แตกต่างกัน