สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

FAQ

รวมคำถามที่พบบ่อย สำหรับการทำเว็บไซต์ ช่วยไขข้อข้องใจต่าง ๆ ให้การทำเว็บไซต์ของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิม

ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ? ไขข้อข้องใจ พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์

ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?  ไขข้อข้องใจ พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์

คำถามที่พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ (หรือหน้าเก่า) สงสัยกันก็คือ “ร้านค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีกับเขาด้วยหรือเปล่า”

     ขอตอบก่อนเลยว่า “ต้องเสียภาษี” เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรายได้เกิดขึ้น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐบาลและประเทศเสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านค้าแผงลอย หรือ พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าออนไลน์ เมื่อเกิดการซื้อขายขึ้นมาระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ไม่ว่าจะรับเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ อะไรทั้งหลายแหล่ ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วล่ะก็ เรานับว่าเป็น “เงิน” ทั้งหมดครับ และเมื่อขายของออนไลน์เพื่อเงินนี่แหละ จึงทำให้เรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีอีกด้วย ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ หรือ E-Commerce ถือว่าเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา วัยรุ่นหรือนักธุรกิจหน้าใหม่ต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะสามารถทำรายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่ต้องอาศัยเงินทุนเป็นจำนวนมากในการตั้งต้นทำธุรกิจ ด้วยความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ตลอดจนสามารถเลือกดูสินค้าได้อย่างหลากหลาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตและมีมูลค่ามหาศาล 

"ร้านค้าออนไลน์ มีรายได้เกินปีละ 1.8 ล้าน ต้องเสียภาษี"

     เมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์และเกิดรายได้ขึ้นมา ผู้ประกอบการจะต้องเกี่ยวข้องกับการเสียภาษี 2 ประเภท นั่นคือ “ภาษีเงินได้” และ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หากเป็นร้านค้าธรรมดา ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยการคำนวณจากเงินได้สุทธิ แต่ถ้าจดทะเบียนเป็นบริษัท “นิติบุคคล” นั่นคือ เป็นห้างหุ้นส่วนหรือในรูปแบบของบริษัท ก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคำนวณจาก “กำไรสุทธิ” ภาษีต่อมาคือภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเสียเมื่อรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี เมื่อมีรายได้เกินนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไปบวกเพิ่มจากลูกค้าทันที เช่น สินค้ามีราคา 100 บาท ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มไปอีก 7% ราคารวมที่ลูกค้าต้องซื้อ 107 บาทนั่นเอง

กรณีการเปิดร้านค้าออนไลน์สำหรับบุคคลธรรมดา อย่างร้านค้ารายเล็กๆ มีการพิจารณาอยู่ 2 กรณี คือ
1. ถ้ารายได้ไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี เสียแค่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ถ้ากรณีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยเงินได้จากการขายของออนไลน์ถือเป็นเงินประเภทที่ 8 (เงินได้ประเภทอื่นๆ) สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี คือ แบบเหมารวมในอัตรา 80% ของรายได้ และแบบตามความจำเป็น/ตามสมควร โดยส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายให้นำมาหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายเพื่อคำนวณเงินได้สุทธิในขั้นต่อไป

สามารถยื่นภาษีหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th