สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

บริการของเรา

บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของ iGetweb

รับออกแบบพัฒนาระบบ

ออกแบบพัฒนาระบบ (Web Development)

"ออกแบบธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก"

คุ้มค่าการลงทุนระยะยาว มั่นใจความปลอดภัยของข้อมูล
ลดต้นทุนคนในการบริหาร รับประกันตัวระบบตลอดอายุการใช้งาน
ระบบ Realtime ดูแลระบบตลอด 24 ชม.
ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดการใช้แรงงานคนจำนวนมาก
สามารถเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ ความแม่นยำสูง ปราศจาก Human Error
เชื่อมต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา
มีความสเถียรสูง
มีระบบการสำรองข้อมูลทุกวัน
รองรับการเก็บ Log ขนาดใหญ่

โทร.02 832 3222       Line ID : @igetweb.com


*หมายเหตุ : ราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดความยาก-ง่าย และความต้องการ (Requirement) ในการออกแบบพัฒนาระบบ (Web Development) ของลูกค้าเป็นสำคัญ


iGetWeb ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใหญ่ๆ ทั่วประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทระดับมหาชน หรือ เอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการ ในการออกแบบระบบ Webbase Technology ขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าออนไลน์


ระบบบริหารคลังสินค้าแบบ Real Time

รับพัฒนาระบบ

ระบบบริหารโรงงาน อุตสาหกรรม ควบคุมข้อมูลผ่าน Online

รับพัฒนาระบบ

ระบบตัวกลางการชำระเงินออนไลน์

รับพัฒนาระบบ

ระบบ CRM ขนาดใหญ่

รับพัฒนาระบบ

วางระบบบนเทคโนโลยี Cloud System

รับพัฒนาระบบ

เชื่อมระบบสาขา ผ่านระบบ Online

รับพัฒนาระบบ

ระบบบริหารจัดการหลังบ้านองค์กรแบบ Real Time EX HR/Account/Report

รับพัฒนาระบบ

Website Portal ขนาดใหญ่ที่มีการสมัครเปิด account ในการให้บริหารย่อยได้ เช่น Blog/Web เครือข่าย/ศูนย์รวมข้อมูล ความรู้องค์กร

ทั้งนี้การออกแบบระบบขนาดใหญ่ เน้นให้มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่น และง่าย ในการบริหารจัดการ ลดต้นทุนคนในการบริหาร และนำเทคโนโลยี Real Time มาใช้ได้ในทุกระบบ รวมถึงการสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านทั้ง Web/Mobile/TV ลดการผูกขาดของผู้ให้บริการ iGetWeb ออกแบบให้ลูกค้าสามารถนำระบบขนาดใหญ่เหล่านี้ สามารถกลับไปดูแลได้เองโดยไม่จำเป็นต้องผูกขาดการให้บริการกับทาง iGetWeb จริงใจ และเป็นธรรม ตัวระบบที่พัฒนาถือเป็นลิขสิทธ์ของลูกค้าโดยสมบูรณ์ เราเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูล ลดการทำงานซ้ำซ้อน ด้วยความชำนาญในการออกแบบระบบขนาดใหญ่มากกว่า 10 ปี


ลูกค้าของเรา

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการออกแบบระบบขนาดใหญ่กับทาง iGetWeb.com