สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com

เคล็ดลับการทำเว็บไซต์

เคล็ดไม่ลับ กับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทริกง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำเองได้จากระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

ตั้งค่าการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำได้ง่ายๆ ด้วย Features ใหม่ ระบบตั้งค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ

ตั้งค่าการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำได้ง่ายๆ ด้วย Features ใหม่ ระบบตั้งค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ

          สำหรับเว็บไซต์ที่ขายสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก หรือราคาไม่แพง หากมีการสั่งซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียว อาจจะไม่คุ้มค่ากับการจัดส่งสินค้า หรือบางเว็บไซต์ต้องการกำหนดราคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง iGetWeb.com ขอแนะนำ ฟีเจอร์ใหม่ "ระบบตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ" ที่จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถกำหนดราคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อของแต่ละครั้งได้ทั้งแบบต่อชิ้น และแบบต่อออร์เดอร์ค่ะ

**ระบบนี้สามารถใช้งานได้กับแพ็คเกจ E-Commerce Advanced ขึ้นไปนะคะ

 
1. ตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อออร์เดอร์

1.1 คลิก จัดการเนื้อหา > บริหารการขาย > ตั้งค่าระบบบริหารการขาย

 

1.2 จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง และคลิกปุ่ม เปิด ในช่อง เปิดใช้งานการสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ และกำหนดตัวเลขที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องการลงในช่อง ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ได้เลยค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ

 

1.3 การแสดงผลหน้าเว็บไซต์

หากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อรวมทั้งหมดต่ำกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ หน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ (ดังรูป) และปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะยังไม่สามารถคลิกได้ค่ะ

 

แต่ถ้าหากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับหรือมากกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ ข้อความที่แจ้งให้ทราบจะหายไปและปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะสามารถคลิกได้ตามปกติค่ะ

 

2. ตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อชิ้น

2.1 คลิก จัดการเนื้อหา > สินค้า > เลือก เพิ่มสินค้า หรือ จัดการสินค้า

  • กรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์เลือก เพิ่มสินค้า สามารถดำเนินการต่อตามข้อ 2.2 ได้เลยค่ะ
  • กรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์เลือก จัดการสินค้า ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ที่สินค้าชิ้นนั้นๆ ก่อน จากนั้นจึงดำเนินการต่อตามข้อ 2.2 ได้เลยค่ะ

 

2.2 เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์เข้ามาที่หน้า เพิ่มสินค้า หรือ แก้ไขสินค้า เรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะพบหัวข้อ Minimum checkout amount ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกรอกตัวเลขยอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อสินค้าชิ้นนี้ ในช่อง จำนวนเงิน ได้เลยค่ะ และเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ

 

2.3 การแสดงผลหน้าเว็บไซต์

 

หากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อของสินค้าชิ้นนั้นๆ ต่ำกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อชิ้นที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ หน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ (ดังรูป) และปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะยังไม่สามารถคลิกได้ค่ะ

 

แต่ถ้าหากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อของสินค้าชิ้นนั้นๆ เท่ากับหรือมากกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อชิ้นที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ ข้อความที่แจ้งให้ทราบจะหายไปและปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะสามารถคลิกได้ตามปกติค่ะ

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ สามารถเปิดใช้งานแบบต่อชิ้นและแบบต่อออร์เดอร์พร้อมกันได้นะคะ โดยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เปิดระบบตามวิธีข้างต้นที่กล่าวมาแล้วจากทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ค่ะ
  • หากผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องการเลือกใช้งาน ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อชิ้นหรือแบบต่อออร์เดอร์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ค่ะ

          - กรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อชิ้น เพียงอย่างเดียว ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิก จัดการเนื้อหา > บริหารการขาย > ตั้งค่าระบบบริหารการขาย จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง และคลิกปุ่ม ปิด ในช่อง เปิดใช้งานการสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ

          - กรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อออร์เดอร์ เพียงอย่างเดียว ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทำตามขั้นตอนที่ 2.1 และ 2.2 โดยเปลี่ยนตัวเลขของการกำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อชิ้น ในช่องจำนวนเงิน เป็น 0 บาท จากนั้นให้คลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ


สนใจบริการเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel : 02-8323222 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Hotline : 092-4219999 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Email : sale@igetweb.com
Line@ : @igetweb.com