สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

เคล็ดลับการทำเว็บไซต์

เคล็ดไม่ลับ กับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทริกง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำเองได้จากระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

Exclude VAT/Include VAT แตกต่างกันอย่างไร สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ดังนี้

Exclude VAT/Include VAT แตกต่างกันอย่างไร สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ดังนี้

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยผู้ประกอบกิจการหรือร้านค้าเป็นผู้มีหน้าที่เก็บจากลูกค้า และนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระให้แก่กรมสรรพากร

ความแตกต่างระหว่าง excluding vat กับ including vat
Vat คำนวณแยกกับราคาสินค้า (excluding vat) หมายถึง ราคาสินค้าที่แสดงไว้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจ่ายเงินเพิ่มตามภาษี vat จากป้าย
Vat คำนวณรวมกับราคาสินค้า  (including vat) หมายถึง ราคาสินค้าที่แสดงไว้ได้บวกภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่มจากป้าย


วิธีการตั้งค่า การเปิดใช้งาน VAT

   ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ระบบ จัดการเนื้อหา >> ระบบบริหารการขาย >> จัดการ VAT  หากระบบยังไม่ได้เปิดการใช้งานให้ท่าน เปิดการใช้งาน VAT  ท่านสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์การคำนวณ VAT ระบบจะตั้งค่าพื้นฐานที่ 7%  ท่านสามารถนำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปกรอกได้ที่ช่องด่านล่าง

 
ตัวอย่างการตั้งค่า

Vat คำนวณแยกกับราคาสินค้า ราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Exclude VAT)
ราคาสินค้าที่ยังไม่รวม VAT = 100.00 บาท
VAT 7% (100 x 7/100) 7.00 บาท
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 107.00 บาท

 

Vat คำณวนรวมกับราคาสินค้า ราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Include VAT)
ราคาสินค้าที่ยังไม่รวม VAT = 93.46 บาท
VAT 7% (100 x 7/107) 6.54 บาท
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 100.00 บาท
สนใจบริการเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel : 02 832 3222 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Hotline : 092 241 9999 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Email : sale@igetweb.com
Line@ : @igetweb.com

ดูบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของ iGetweb คลิกที่นี่ https://goo.gl/kT2Zcx