สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

เคล็ดลับการทำเว็บไซต์

เคล็ดไม่ลับ กับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทริกง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำเองได้จากระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

DBD Registered คืออะไร สำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร

DBD Registered คืออะไร สำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร

 

เครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ออกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ E-Commerce สำหรับุคคลธรรมดา และนิติบุคคลค่ะ เพื่อยืนยันตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์
ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าได้ในระดับหนึ่งค่ะ

เว็บไซต์ E-Commerce ที่มี เครื่องหมาย DBD Registered รับรองอยู่นั้น เป็นเว็บไซต์ E-Commerce
ที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีเครื่องหมาย DBD Registered เนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ได้เครื่องหมาย DBD Registered มานั้น จำเป็นต้องยื่นเอกสารต่างๆ ใช้ขอจดทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขอจดทะเบียน
มีตัวตนอยู่จริง เป็นเจ้าของเว็บไซต์จริง การซื้อสินค้าจากเว็บที่มีเครื่องหมาย DBD Registered จึงสามารถมั่นใจได้ว่า
จะไม่ถูกร้านค้าเอาเปรียบ โกง หรือไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากผู้ขายมีตัวตนอยู่จริง ดังนั้น การจดทะเบียนพาณิชย์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า มีตัวตนจริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ในการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการขอเครื่องหมาย ดังนี้
ผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์ เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com (คู่มือการขอเครื่องหมาย)

จัดส่งเอกสารมาที่ อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 02 547 5973