สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

เคล็ดลับการทำเว็บไซต์

เคล็ดไม่ลับ กับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทริกง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำเองได้จากระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

เทคนิคและวิธีการทำอย่างไรให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกบน Google ง่ายขึ้น

เทคนิคและวิธีการทำอย่างไรให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกบน Google ง่ายขึ้น

เทคนิคการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกบน Google ง่ายขึ้น

1. เลือก 1 คีย์เวิร์ดที่คุณต้องการสำหรับหน้าเว็บไซต์หน้านั้นของคุณ คีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คือคำเสริช์ ที่ลูกค้าของคุณจะทำการเสริช์บน Google
(ควรเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นคำเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่คำกว้างๆทั่วไป จะทำให้ติด Google ง่ายกว่า ตัวอย่าเช่น iphone7plus, รองเท้า Nike รุ่น Air Max, ครีมรกแกะ)

2. ทำการสมัคร Google verification การยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Google วิธีสมัครการยืนยันเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ไปที่หน้าเว็บไซต์ Google Webmaster Tools (http://www.google.com/webmasters/tools) สมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Google โดยใช้อีเมล์ของท่าน

3. ในส่วนของคำอธิบายสินค้า พยายามเขียนเนื้อหาที่เป็น Text ในการอธิบายสินค้าของคุณ โดยให้มีคีย์เวิร์ด ตัวนั้นประมาณ 15-20% ของเนื้อหาทั้งหมด การเขียนเป็น Text จะทำให้ติด Google ได้ง่ายกว่า การใช้เป็นรูปภาพ

4. จัดเรียงคำอธิบายให้คีย์เวิร์ดอยู่ในบรรทัดแรกๆของเนื้อหา เพื่อบอกให้ Google รู้ว่าหน้าเพจนี้เกี่ยวกับอะไร

5. ทำการเน้นคีย์เวิร์ดเพื่อแสดงถึงความสำคัญของคำ เช่นการใช้ตัวหนา (bold) เพื่อเน้นความสำคัญ

6. สำหรับภาพสินค้า ให้ตั้งชื่อภาพด้วยคีย์เวิร์ด เพื่อทำให้เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์เป็นไปในทางเดียวกัน และยังเพิ่มโอกาสให้รูปสินค้าของคุณติดอันดับในหน้า Google Search ในส่วนของ Image อีกด้วย (คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญกับชื่อภาพ อาจจะตั้งชื่อภาพเป็น image01, image02 คุณลองเปลี่ยนชื่อภาพให้เป็นคีย์เวิร์ด คุณอาจจะเห็นภาพจากเว็บไซต์ของคุณอยู่บนหน้าแรกของ Google ก็ได้)

7. สร้าง Link จากภายนอกให้ชี้มาที่หน้าเพจที่ต้องการ โดยลิงค์นั้นๆให้ระบุลงไป เพื่อบอก Google ว่าหน้าเพจนี้เกี่ยวกับอะไร

8. สร้าง backlink โดยการไปโพสต์ที่เว็บไซต์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ประกาศขายสินค้า กระทู้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้อันดับใน Google ดีขึ้น โดยการลิงค์ที่จะชี้มาที่หน้าเว็บไซต์ของคุณ ให้ตั้งชื่อที่มีคีย์เวิร์ดอยู่ด้วย

9. พยายามต่อ domain name ให้มีอายุยาวๆ เช่น 5 ปี ขึ้นไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ ซึ่ง อายุโดเมนเนมก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดอันดับใน Google

10. เขียนบทความต่างๆที่หน้าสนใจ เกี่ยวกับสินค้า คุณต้องมีบทความใหม่ๆเสมอ พยายามอัพเดทอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง Google ชอบเว็บไซต์ที่การมีอัพเดทอยู่สม่ำเสมอ และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ ก็จะทำให้หน้าเว็บไซต์ต่างๆของคุณติด Google ในคีย์เวิร์ดที่แตกต่างกัน