สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

บริการของเรา

บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของ iGetweb

บริการออกแบบพัฒนาระบบ  Mobile Application

บริการออกแบบพัฒนาระบบ
Mobile Application

"ออกแบบโดยคำนึงถึง UX/UI เพื่อให้ผู้ใช้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุด"

Mobile Application คือ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smartphone) เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
iGetWeb จึงได้ให้บริการออกแบบและพัฒนา Application บน Smartphone และ Tablet ทั้งใน iOS และ Android โดยเน้น UX UI เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้

 
 

โทร.02 832 3222       Line ID : @igetweb.com


*หมายเหตุ : ราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดความยาก-ง่าย และความต้องการ (Requirement) ในการออกแบบพัฒนาระบบ Mobile Application ของลูกค้าเป็นสำคัญ


ลูกค้าของเรา

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการออกแบบพัฒนาระบบ Mobile Application กับทาง iGetWeb.com