สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

บริการของเรา

บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของ iGetweb

บริการทำพรีเซนเทชั่น (Presentation)

"เน้นสร้างภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมยอดขาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ"

บริการทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) สรุปผลการทำงานและนำเสนองานผ่านทาง Powerpoint เพื่อช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายขึ้น เน้นสร้างภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมยอดขาย คุณมั่นใจได้ว่าไฟล์พรีเซนเทชั่น (Presentation) ที่คุณได้รับไปจะครอบคลุมทุกรายละเอียดเนื้อหาสำคัญตามที่คุณต้องการอย่างครบถ้วน

 

จากปกติเริ่มต้น 12,900 บาท
เหลือเริ่มต้นเพียง 5,900 บาท*

โทร.02 832 3222       Line ID : @igetweb.com

 

*หมายเหตุ : ราคาค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดความยาก-ง่าย และความต้องการ (Requirement) ของการนำเสนอข้อมูลของลูกค้าผ่านทาง Powerpoint เป็นสำคัญ