สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

ชำระค่าบริการ/ต่ออายุ

ชำระค่าบริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป โดเมนเนม Email Hosting / ต่ออายุ เว็บไซต์สำเร็จรูป

บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงินได้
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
กรุงเทพ บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2 0 8 7 - 7 - 0 4 4 6 4 - 4 ออมทรัพย์
กรุงไทย บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว 6 9 0 - 0 - 1 7 4 6 1 - 2 ออมทรัพย์
กสิกรไทย บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว 7 3 0 - 2 - 7 7 4 6 4 - 6 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด ประชานิเวศน์ 1 0 8 5 - 2 - 3 0 2 6 7 - 4 ออมทรัพย์

* กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน

จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชน มาที่ 02-832-3221 หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ info@igetweb.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ Url เว็บไซต์ และรหัสเว็บไซต์


ชำระค่า ลงทะเบียน/ต่ออายุ เว็บผ่านระบบออนไลน์ Visa Mastercard

* ใช้ในการแจ้งการติดตั้ง

ระบบ Captcha โดย Google ใช้สำหรับป้องกันผู้ใช้ที่เป็น BOT และป้องกันการสแปมต่างๆ

ขั้นตอนการแจ้งหลักฐาน พร้อมเอกสารการชำระค่าบริการ

1.หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

(1) บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน

(2) นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง

  • เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2))
  • เขียนชื่อเว็บไซต์ รหัสเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
  • ในกรณีที่ต้องการจด Domain name เพิ่ม ให้เขียนชื่อเว็บ www.yourname.com พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name
  • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
  • ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิต
  • ส่ง Fax มาที่ 02-832-3221 หรือทางอีเมล์ info@iGetWeb.com

2. รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 24 ชม.

* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกแบบเว็บ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ และ บริการ อื่นๆ ได้ที่ info@igetweb.com หรือโทร. 02-832-3222