สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

เคล็ดลับการทำเว็บไซต์

เคล็ดไม่ลับ กับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทริกง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำเองได้จากระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีและใบส่งของได้ง่ายๆ ด้วยระบบรายการสั่งซื้อ

ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีและใบส่งของได้ง่ายๆ ด้วยระบบรายการสั่งซื้อ

เว็บไซต์สำเร็จรูป ประเภทเว็บไซต์ E-commerce ของ iGetweb.com สามารถสร้างฟอร์มรายการสั่งซื้อได้ 4 ฟอร์ม คือ ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ใบเสร็จ (Receipt), ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) และใบส่งของ (Shipping Form) ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างฟอร์มดังกล่าวจาก Backoffice ได้ง่ายๆ ที่ระบบรายงานการสั่งซื้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. เมื่อมีการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ระบบจะจัดเก็บออเดอร์มาไว้ที่ ระบบรายงานการสั่งซื้อ ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถคลิกดูได้จาก จัดการเนื้อหา > บริหารการขาย > รายการสั่งซื้อ คุณจะพบกับหน้ารวมรายการออเดอร์ของลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อออนไลน์เข้ามา ให้คุณคลิกปุ่ม ดูใบสั่งซื้อ (ตามลำดับที่ 4 ดังรูป)


2. ในหน้า รายละเอียดการสั่งซื้อ จะแสดงรายละเอียดที่ลูกค้าสั่งซื้อมาทั้งหมด ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างฟอร์มใบแจ้งหนี้ (Invoice) ได้โดยคลิกที่ปุ่ม ใบแจ้งหนี้ (ดังรูป)


ตัวอย่าง ฟอร์มใบแจ้งหนี้ (Invoice)


3. หากผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องการสร้างฟอร์มใบเสร็จ (Receipt), ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) และใบส่งของ (Shipping Form) เพิ่มเติม ต้องคลิกปุ่ม change payment status to success และคลิกที่ปุ่มยืนยัน เพื่ออัพเดตสถานะการชำระเงินของออเดอร์ดังกล่าวก่อนนะคะ

 

เมื่ออัพเดตสถานะการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงปุ่มขึ้นมาให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิกสร้างฟอร์มได้ค่ะ

 

     3.1 ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างฟอร์มใบเสร็จ (Receipt) ได้โดยคลิกที่ปุ่ม ใบเสร็จ (ดังรูป)


ตัวอย่าง หน้าฟอร์มใบเสร็จ (Receipt)


     3.2 ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างฟอร์มใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ได้โดยคลิกที่ปุ่ม ใบกำกับภาษี (ดังรูป)


ตัวอย่าง หน้าฟอร์มใบกำกับภาษี (Tax Invoice)


     3.3 ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างฟอร์มใบส่งของ (Shipping Form) ได้โดยคลิกที่ปุ่ม Shipping Form (ดังรูป)


ตัวอย่าง หน้าฟอร์มใบส่งของ (Shipping Form)

 


หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถคลิกปุ่ม Print ที่แสดงอยู่ในแต่ละฟอร์ม เพื่อสั่งปริ้นและจัดเก็บไว้เป็นเอกสารได้ค่ะ

 


สนใจบริการเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel : 02 832 3222 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Hotline : 092 241 9999 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Email : sale@igetweb.com
Line@ : @igetweb.com