สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

บริการของเรา

บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของ iGetweb

บริการส่ง Email Marketing (EDM)

"การโฆษณาประเภทนี้ นับว่าเป็นการโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด"

บริการส่งอีเมล์ข่าวสาร (Email Marketing) เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีรายชื่ออีเมลของลูกค้าหรือสมาชิกอยู่จำนวนหนึ่ง และต้องการส่งข่าวสาร หรือโปรโมชั่นไปยังลูกค้า การโฆษณาประเภทนี้นับว่าเป็นการโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด อัตราค่าส่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนอีเมลที่ต้องการส่ง ยิ่งส่งมากราคายิ่งถูก

 

ราคาเริ่มต้น 0.7 บาท/อีเมล*

โทร.02 832 3222       Line ID : @igetweb.com

 

*หมายเหตุ : ราคาค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรายละเอียด รวมถึงจำนวนอีเมล์ที่ต้องการส่ง เป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการการส่งอีเมล

จำนวนอีเมลที่ต้องการส่ง ค่าบริการ
1 - 5,000 อีเมล 5 บาท / อีเมล
5,000 - 10,000 อีเมล 3 บาท / อีเมล
10,001 - 30,000 อีเมล 2 บาท / อีเมล
30,001 - 50,000 อีเมล 1.5 บาท / อีเมล
50,001 - 100,000 อีเมล 1.2 บาท / อีเมล
100,001 - 300,000 อีเมล 1 บาท / อีเมล
300,001-500,000 อีเมล 0.9 บาท / อีเมล
500,001 - 1,000,000 อีเมล 0.8 บาท / อีเมล
1,000,001 อีเมลขึ้นไป 0.7 บาท / อีเมล
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม บริการออกแบบ และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


ลูกค้าของเรา

รายชื่อลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการส่ง Email Marketing (EDM) กับทาง iGetWeb.com

 

เงื่อนไขการใช้บริการ E-Mail Marketing

  • ลูกค้าจะต้องส่งอีเมลของฐานลูกค้าที่ต้องการส่งให้ทางเราพิจารณาก่อนดำเนินการในรูปแบบของไฟล์ Exel หรือ CSV (ซึ่งต้องเป็นอีเมล์ที่มี ตัวตนอยู่จริง)
  • หลังจากตรวจสอบอีเมลแล้ว ทางเราจะดำเนินการส่ง E-Mail ให้ตามแพลนของคุณลูกค้า
  • ทางเรามี บริการรายงานผล การส่ง E-Mail ให้ทางคุณลูกค้าหลังจากส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว 7 วัน
  • บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้หากตรวจสอบว่าอีเมล ที่ลูกค้าส่งมาเป็นสแปมหรือเป็นอีเมลเสีย (การพิจารณาว่าอีเมล์ที่ลูกค้าส่งมาเป็นสแปมหรือเป็นอีเมล์เสียขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของทางบริษัท)
  • หลังจากส่งอีเมลครบตามตกลงเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการลบฐานข้อมูลนั้นทิ้งทันที เพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้า
  • เมื่อตกลงและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี