สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999
1 เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก
จะดีแค่ไหนถ้าธุรกิจคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก ด้วยระบบเว็บไซต์หลายภาษา จาก iGetWeb
2 ไม่มีข้อจำกัด
สามารถปรับเปลี่ยนภาษาที่แสดงผลได้ตลอดเวลา
จะภาษาอะไรในโลกนี้ก็เปลี่ยนได้ ไม่มีข้อจำกัด
3
ระบบใช้ง่าย
ตั้งค่าง่ายปรับได้ทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้าน
ให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภาษาเว็บที่ใช้งาน
4 ขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก
ช่วยให้ธุรกิจคุณโกอินเตอร์ขยายฐานลูกค้าไปยังระดับโลก
เพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขาย เปลี่ยนตัวเองจากรายย่อยสู่รายใหญ่