ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

เว็บขายของ

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

เว็บขายของ

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

เว็บขายของ

createสมัครเปิดเว็บไซต์

Call Center : 02 832 3222 (30 คู่สาย) ทุกวัน 9.00-18.00 น.
Hotline : 092 241 9999 (ฝ่ายขาย) ทุกวัน 9.00-18.00 น.
igetweb @igetweb.com

เคล็ดลับการทำเว็บไซต์

เคล็ดไม่ลับ กับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทริกง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำเองได้จากระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

ตั้งค่าการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำได้ง่ายๆ ด้วย Features ใหม่ ระบบตั้งค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ

21 April 2017 10
ตั้งค่าการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำได้ง่ายๆ ด้วย Features ใหม่ ระบบตั้งค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ

สำหรับเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องกำหนดราคาสั่งซื้อขั้นต่ำของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทาง iGetweb.com ขอนำเสนอ ระบบตั้งค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ทั้งแบบต่อชิ้น และแบบต่อออร์เดอร์

โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าที่แสนง่าย ดังนี้ค่ะ

1. ตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อออร์เดอร์

1.1 คลิก จัดการเนื้อหา > บริหารการขาย > ตั้งค่าระบบบริหารการขาย

 

1.2 จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง และคลิกปุ่ม เปิด ในช่อง เปิดใช้งานการสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ และกำหนดตัวเลขที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องการลงในช่อง ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ได้เลยค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ

 

1.3 การแสดงผลหน้าเว็บไซต์

หากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อรวมทั้งหมดต่ำกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ หน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ (ดังรูป) และปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะยังไม่สามารถคลิกได้ค่ะ

 

แต่ถ้าหากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับหรือมากกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ ข้อความที่แจ้งให้ทราบจะหายไปและปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะสามารถคลิกได้ตามปกติค่ะ

 

2. ตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อชิ้น

2.1 คลิก จัดการเนื้อหา > สินค้า > เลือก เพิ่มสินค้า หรือ จัดการสินค้า

  • กรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์เลือก เพิ่มสินค้า สามารถดำเนินการต่อตามข้อ 2.2 ได้เลยค่ะ
  • กรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์เลือก จัดการสินค้า ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ที่สินค้าชิ้นนั้นๆ ก่อน จากนั้นจึงดำเนินการต่อตามข้อ 2.2 ได้เลยค่ะ

 

2.2 เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์เข้ามาที่หน้า เพิ่มสินค้า หรือ แก้ไขสินค้า เรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะพบหัวข้อ Minimum checkout amount ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกรอกตัวเลขยอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อสินค้าชิ้นนี้ ในช่อง จำนวนเงิน ได้เลยค่ะ และเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ

 

2.3 การแสดงผลหน้าเว็บไซต์

 

หากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อของสินค้าชิ้นนั้นๆ ต่ำกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อชิ้นที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ หน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ (ดังรูป) และปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะยังไม่สามารถคลิกได้ค่ะ

 

แต่ถ้าหากผู้เข้าชมเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าแล้วยอดสั่งซื้อของสินค้าชิ้นนั้นๆ เท่ากับหรือมากกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำต่อชิ้นที่ผู้ดูแลเว็บไซต์กำหนดไว้ ข้อความที่แจ้งให้ทราบจะหายไปและปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ จะสามารถคลิกได้ตามปกติค่ะ

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ สามารถเปิดใช้งานแบบต่อชิ้นและแบบต่อออร์เดอร์พร้อมกันได้นะคะ โดยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เปิดระบบตามวิธีข้างต้นที่กล่าวมาแล้วจากทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ค่ะ
  • หากผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องการเลือกใช้งาน ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อชิ้นหรือแบบต่อออร์เดอร์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ค่ะ

          - กรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อชิ้น เพียงอย่างเดียว ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คลิก จัดการเนื้อหา > บริหารการขาย > ตั้งค่าระบบบริหารการขาย จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง และคลิกปุ่ม ปิด ในช่อง เปิดใช้งานการสั่งซื้อขั้นต่ำต่อออร์เดอร์ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ

          - กรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน ระบบการตั้งค่าสั่งซื้อขั้นต่ำแบบต่อออร์เดอร์ เพียงอย่างเดียว ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทำตามขั้นตอนที่ 2.1 และ 2.2 โดยเปลี่ยนตัวเลขของสินค้าชิ้นนั้นๆ ในช่อง จำนวนเงิน เป็น 0 จากนั้นให้คลิกปุ่ม บันทึก ค่ะ

 

 


สนใจบริการเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel : 02-8323222 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Hotline : 092-4219999 (ทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น.)
Email : sale@igetweb.com
Line@ : @igetweb.com